voorzieningen

Met de kennis van nu : Een succesvolle bezuiniging op de bibliotheek?

We herinneren ons nog de consternatie die in 2016 ontstond toen de wethouder Casper van Hoek (Dorpsvisie) een bezuiniging van 285.000€ voorstelde op de bibliotheek in Oirschot. Na aanvankelijk zelfs een voorstel te doen om de bibliotheek over te brengen naar Best.

Een aktiegroep verdedigde de bilbiotheek tegen de bezuinigingen van de gemeente : Behoud een volwaardige bibliotheek in Oirschot Daar uit is ook de Facebookgroep Bibliotheek Oirschot, Uw mening telt ontstaan.

Een bezuiniging was het gevolg en de bibliotheek verdween in een bezemkast.
Bij de verkiezingen in 2018 was het zelfs thema om de bezuinigingen terug te draaien (zie hieronder de kieswijzer).
Nu is de bibliotheek verhuisd, maar heeft nog steeds een kleine ruimte voor boekendisplay en een kleine leestafel op de bovenverdieping van de Enck.

Dorpsvisie heeft er een toch een kek filmpje van gemaakt op Instagram:

Een wervend filmpje voor de bibliotheek in Oirschot door Dorpsvisie

Nu staat in het programma van Dorpsvisie :
Een Bibliotheek(functie) in alle kernen waardoor lezen voor iedereen bereikbaar blijft

De bibliotheek functie kan overigens nóg goedkoper worden ingericht met een busje dat de diverse dorpskernen aandoet.
Het is dus van belang om toch nog even door te vragen wat hier precies bedoeld wordt.
ZOUT geeft alle inwoners van Oirschot de gelegenheid om die vragen aan alle politieke partijen te stellen, voordat er verkiezingen zijn (maart 2022) : De Oirschotse politieke partijen willen weten wat U belangrijk vindt

Wat vindt U, met de kennis van nu,
Is het een verantwoorde bezuiniging geweest?

Uit de Media

In bres voor behoud Oirschotse bieb

Nellie Lenssen, Wilma van Heerebeek, Jim Stada, Elly Boemaars en Ruud Merks (vlnr). © eigen foto

Rens Van Ginneken 19-05-17,

OIRSCHOT – Het Steuncomité Houd een volwaardige bibliotheek in Oirschot is nog niet gerust op een goede afloop van het snijden in de gemeentelijke subsidie. Met een brandbrief en een petitie willen ze de Oirschotse politiek doordringen van de onmisbaarheid van een eigen bieb.

‘Zie het maar als een actie om de bevolking en de politiek wakker te schudden”, opent Nellie Lenssen uit Oirschot. Het steuncomité ontstond uit de frustratie over het feit dat wethouder Cas­par van Hoek (Dorpsvisie) in oktober een bezuinigingsvoorstel van 285.000 euro op de Oirschotse bieb wilde bespreken. De gemeenteraad zou daarover op 27 juni een oordeel moeten vellen. Er zou dan nog een jaarlijkse subsidie van een ton overblijven om de centrale bibliotheek en de uitleenpunten in de scholen overeind te houden.

Lees verder > ED

Bibliotheek schrikt van plan Oirschot

Frank van den Heuvel, Laatste update: 20-02-17

OIRSCHOT – Bibliotheek De Kempen is erg geschrokken van het voornemen van het Oirschotse college om driekwart van de subsidie weg te snijden. “We hebben onze verontwaardiging en verbazing uitgesproken”, zegt directeur Anneke Schellens. “Het is volstrekt onduidelijk op welke gronden het college een bezuiniging van deze omgang bij de bibliotheek neerlegt.”

Bibliotheek De Kempen heeft nog niet in kaart kunnen brengen wat de consequenties zijn voor de bibliotheekorganisatie. Die zijn ingrijpend, zoveel is zeker. Schellens. “Voor het vestigingsbeleid, voor het personeel. Dit zal leiden tot ontslagen. Hoeveel, waar en wie, dat weten we natuurlijk nog niet.

Lees verder > ED

De standpunten van de politieke partijen bij de verkiezing van de gemeenteraad in 2018

StellingCDAVVDD66DorpsvisieDe Gewone ManSociaal Progressief Oirschot
BIBLIOTHEEK
De bezuinigingen op de bibliotheek moeten worden teruggedraaid.
ONEENS
"De bezuinigingen zijn al deels teruggedraaid.
ONEENS
"Dankzij vrijwilligers en bijdragen vanuit de gemeente is een goede gemeentebibliotheek gerealiseerd. De bezuinigingen hoeven niet teruggedraaid, de bibliotheek moet wel binnen de gemeente in stand blijven in het belang van ontwikkelen van een goede taalvaardigheid van onze inwoners van jong tot oud ongeacht herkomst."
EENS
"De bibliotheek moet blijven ! maar in een nieuwe jas zodat ze veel bezoekers zal trekken."
ONEENS
"De bibliotheek heeft een plan gemaakt waarbij op basis van de nieuwe subsidie voor Oirschot en haar kernen een goede bibliotheekvoorzieningen kan worden gerealiseerd, met bijzondere aandacht voor laaggeletterdheid, anderstaligen en onderricht in digitale vaardigheden."
NEUTRAAL
De bezuiniging is reeds teruggedraaid conform het aangepaste plan van de bibliotheek zelf."
EENS
"We ondersteunen de bibliotheek in de nieuwe taakopvatting dat de bibliotheek een basisvoorziening is die midden in de samenleving staat. We beseffen dat de bibliotheek haar opdracht en veranderingsslag moet realiseren in combinatie met forse bezuinigingen. Wij blijven dit monitoren, waarbij wij een volwaardige invulling van de (wettelijke) taken en samenhang met het daarbij noodzakelijke budget blijven nastreven. Wanneer noodzakelijk is vergroting van het budget mogelijk."

3 thoughts on “Met de kennis van nu : Een succesvolle bezuiniging op de bibliotheek?

 1. Als lid van het voormalige Steuncomité voor de bibliotheek zou ik het waarderen als Dorpsvisie kan toelichten hoe hun standpunt over de bibliotheek zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld, en waardoor het standpunt eventueel veranderd is. Voor de duidelijkheid: veranderen mag! Het is helemaal geen schande om van mening te veranderen. Het is juist vreemd om onder gewijzigde omstandigheden altijd hetzelfde te blijven vinden.
  Om indruk te maken zou het standpunt ook vergezeld moeten gaan van cijfers: hoeveel is de bibliotheek(functie) Dorpsvisie waard? Wat zou de gemeente uit moeten geven aan de bibliotheek(functie): 1 ton zoals wethouder van Hoek destijds voorstelde, of ongeveer het bedrag dat nu wordt besteed, of een bedrag van 4 ton – zoals het vroeger was in Oirschot en dat tenminste nog enigszins aansloot bij het landelijk gemiddelde? Of anders gezegd: hoe groot zou een bibliotheek moeten zijn? De grootte van een stadsbus of een paar honderd vierkante meter op een centrale locatie? Hoe zou de bibliotheek haar wettelijke taken moeten vervullen? Zou de bibliotheek gerund moeten worden door beroepskrachten of door vrijwilligers? In dat laatste geval: hoeveel leden van Dorpsvisie zijn actief als vrijwilliger voor de bibliotheek?
  Dus een inhoudelijk bericht vanuit Dorpsvisie, in plaats van leuke plaatjes waar iedereen zijn eigen verhaal op kan projecteren – dat zou mij kunnen overtuigen.

  1. Inderdaad wat wordt er met dit filmpje bedoeld (gesuggereerd)????Misschien heeft Dorpsvisie spijt dat ze destijds de bezuiniging heeft geïnitieerd. NEE het is geen verantwoorde bezuiniging geweest!! Naast de vele wettelijke en maatschappelijke taken die de bibliotheek heeft naast het uitlenen van boeken, o.a. cursussen, lezingen, digitale wijsheid, taalbegeleiding aan nieuwkomers, laaggeletterdheid aanpakken, sociale functie, ontmoetingsplaats (leestafel) enz. krijgt zij er steeds meer taken bij. Burgers (ouderen) die een QR code aanvragen en andere overheidsinformatie. Dit vraagt om een ruimte waarbij de privacy wordt gewaarborgd. Start van de kinderboekenweek
   ” Worden wat je wil” . Diverse beroepen heeft de bibliotheek uitgenodigd waaronder de burgemeester. Dit was een geweldig succes! Omdat de ruimte beperkt is hebben zij veel mensen/kinderen moeten teleurstellen. Vol is vol!!!!! De bredere rol van de bibliotheek wordt steeds belangrijker. Nee voor alle duidelijkheid; een bibliotheek is niet alleen een ruimte waar boeken geleend kunnen worden maar ook het hart van de samenleving. Er gebeurt veel in de Oirschotse bibliotheek! De bibliotheek heeft enkele geweldige beroepskrachten en enthousiaste vrijwilligers die ondanks de beperkte coronamaatregelen diverse activiteiten hebben georganiseerd. Dit heeft allemaal in het Weekjournaal gestaan!!!! Ondanks dat we daarboven in De Enck een beetje “weggemoffeld” zijn weten steeds meer mensen de bibliotheek te vinden. Dus dat pleit ook voor een grotere bibliotheek die makkelijk toegankelijk is.
   De bibliotheek roeit nu met de riemen die zij heeft maar de ruimte en mogelijkheden zijn beperkt. Wil de bibliotheek nog meer het hart van de samenleving zijn, een ontmoetingsplaats voor inwoners, pleit ik voor meer subsidie (landelijk gemiddelde) en een grotere ruimte waar activiteiten nog meer tot hun recht komen en……we nog meer boeken kwijt kunnen . Want “Oirschot” leest graag een fysiek boek!!

 2. Inderdaad wat wordt er met dit filmpje bedoeld (gesuggereerd)????Misschien heeft Dorpsvisie spijt dat ze destijds de bezuiniging heeft geïnitieerd. NEE het is geen verantwoorde bezuiniging geweest!! Naast de vele wettelijke en maatschappelijke taken die de bibliotheek heeft naast het uitlenen van boeken, o.a. cursussen, lezingen, digitale wijsheid, taalbegeleiding aan nieuwkomers, laaggeletterdheid aanpakken, sociale functie, ontmoetingsplaats (leestafel) enz. krijgt zij er steeds meer taken bij. Burgers (ouderen) die een QR code aanvragen en andere overheidsinformatie. Dit vraagt om een ruimte waarbij de privacy wordt gewaarborgd. Start van de kinderboekenweek
  ” Worden wat je wil” . Diverse beroepen heeft de bibliotheek uitgenodigd waaronder de burgemeester. Dit was een geweldig succes! Omdat de ruimte beperkt is hebben zij veel mensen/kinderen moeten teleurstellen. Vol is vol!!!!! De bredere rol van de bibliotheek wordt steeds belangrijker. Nee voor alle duidelijkheid; een bibliotheek is niet alleen een ruimte waar boeken geleend kunnen worden maar ook het hart van de samenleving. Er gebeurt veel in de Oirschotse bibliotheek! De bibliotheek heeft enkele geweldige beroepskrachten en enthousiaste vrijwilligers die ondanks de beperkte coronamaatregelen diverse activiteiten hebben georganiseerd. Dit heeft allemaal in het Weekjournaal gestaan!!!! Ondanks dat we daarboven in De Enck een beetje “weggemoffeld” zijn weten steeds meer mensen de bibliotheek te vinden. Dus dat pleit ook voor een grotere bibliotheek die makkelijk toegankelijk is.
  De bibliotheek roeit nu met de riemen die zij heeft maar de ruimte en mogelijkheden zijn beperkt. Wil de bibliotheek nog meer het hart van de samenleving zijn, een ontmoetingsplaats voor inwoners, pleit ik voor meer subsidie (landelijk gemiddelde) en een grotere ruimte waar activiteiten nog meer tot hun recht komen en……we nog meer boeken kwijt kunnen . Want “Oirschot” leest graag een fysiek boek!!

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading