gemeenteraadsverkiezingen

Verkiezingskrant (1)

Deze week stond het Oirschots weekjournaal vol met berichten van de politieke partijen.
Ze zijn alle ook leesbaar op ZOUT : CDA De Gewone Man Dorpsvisie SPO VVD D66.
Normaal nogal éénrichtingsverkeer.
ZOUT geeft hieronder een reactie en nodigt u uit ook úw reactie te geven.

Alle partijen presenteren hun boegbeelden.

Dat is natuurlijk begrijpelijk en bedoeld om vertrouwen te wekken.

de Gewone Man neemt wel risico met een associatie van mafiabazen in Oirschot. zie
May I have Your Votes please?

Maar goed. Je zou toch ook graag willen horen waar die personen nu écht voor staan of liever nog, als zij de macht krijgen, op afgerekend willen / mogen worden over 4 jaar. Tenslotte is het niet leuk om te merken dat je je stem hebt weggegeven aan een persoon die het erbij laat zitten of zelfs een andere koers vaart dan in het programma staat, zoals in het debat over de veehouderij bleek.

Partijstandpunten en programma’s

De partijprogramma’s staan online en kunnen dus worden bekeken. Vergelijken is best een klus. Vandaar dat we reikhalzend uitgekeken hebben naar de kieswijzers. Een kieswijzer dwingt de partijen om concreet te zijn over hun keuzen in de vorm van stellingen: EENS of ONEENS.

Kieskompas is nu beschikbaar.

 1. Er mogen extra windmolens in Oirschot komen
 2. Er moet meer cameratoezicht komen, ook als dit ten koste gaat van de privacy
 3. Er mag geen belastingverhoging komen voor lokale ondernemers
 4. De markt in Oirschot moet autovrij worden
 5. Om natuur meer de ruimte te geven, mag landbouwgrond verdwijnen
 6. Meer mensen met een laag inkomen moeten gratis gebruik kunnen maken van sport- en cultuurvoorzieningen
 7. In plaats van sociale huurwoningen moeten er meer koopwoningen worden gebouwd
 8. Buurtcentra de kerk in Spoordonk, Ons Mevrouw in Middelbeers en de Enck in Oirschot moeten volledig gefinancieerd worden door de gemeente
 9. De gemeente moet uitbreiding van intensieve veehouderij tegengaan
 10. Om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren aan te pakken moet de gemeente meer geld uitgeven aan strengere controle
 11. De gemeente moet extra geld uittrekken voor de integratie van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)
 12. Winkels op de markt mogen worden omgebouwd tot woningen
 13. De gemeente moet boeren subsidieren om over te stappen naar kringlooplandbouw
 14. De gemeente moet de regels aanpassen zodat bijgebouwen tijdelijk bewoond kunnen worden
 15. Er moet een nieuwe basisschool komen in Oostelbeers
 16. Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen
 17. In plaats van de gemeente moeten sportverenigingen zelf meer betalen aan het onderhoud van hun sportvoorzieningen
 18. Bij besluiten die iedereen aangaat moet de gemeente een raadgevend referendum organiseren
 19. De gemeente moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als dat ten koste gaat van ruimte voor de auto
 20. Er moet meer groen komen in de kernen van de gemeente Oirschot, ook al verdwijnen hierdoor parkeerplaatsen
 21. Om het buitengebied te beschermen, moeten woningen vooral binnen de bebouwde kom gebouwd worden
 22. De gemeente Oirschot moet zelfstandig blijven
 23. Oirschot moet meer asielzoekers opvangen dan de al aangewezen 150
 24. In plaats van preventie moet er meer geld naar een harde aanpak van drugsoverlast
 25. Om gemeentelijke voorzieningen te verbeteren, mag de OZB (belasting op huizenbezit) worden verhoogd
 26. De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur
 27. De gemeente moet inwoners financieel ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning, ook als hierdoor de lokale belasting stijgt
 28. Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belasting daarvoor omhoog moet
 29. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren voor de samenleving
 30. Zonnepanelen mogen op weilanden worden geplaatst
 31. Oirschot moet financieel bijdragen om een aquaduct voor de A58 mogelijk te maken

Kieswijzer ZOUT

Mist U nog een stelling die ú belangrijk vindt?
ZOUT vroeg haar lezers om stellingen in te brengen. De redactie heeft hieruit een keuze gemaakt:

 1. de gemeente eist dat bewoners van een koophuis onder 200.000€ er zelf in gaan wonen.
 2. de Enck krijgt minstens zoveel subsidie voor cultuur en ontmoeting als het museum de 4 quartieren.
 3. de Gemeente publiceert een voorspelling van wat het uitvoeringsplan voor de klimaatdoelstelling gaandeweg gaat opleveren.
 4. de Gemeente Oirschot trekt vergunning voor het houden van dieren in veehouderijen die niet werkelijk aanwezig zijn (meitelling) in.
 5. de Gemeente Oirschot gaat de transitie naar 25% biologische boeren in 2030 (green deal) actief stimuleren.
 6. de gemeente Oirschot moet op termijn fuseren met Best.
 7. de gemeente beschrijft binnen 3 maanden het inspraakproces op haar site
 8. onze partij is voorstander van een raadsbreed akkoord

Het merendeel van de vragen zijn een wezenlijke aanvulling op de kieswijzer.
Ze zijn dan ook deze week per aangetekende mail voorgelegd aan alle politieke partijen in Oirschot met het verzoek om een stellingname. De antwoorden zullen we publiceren in het Oirschots Weekjournaal van 8 maart en de nieuwsbrief van ZOUT van 10 maart.

Achterom kijken

De politieke partijen kijken graag vooruit. Logisch, op de toekomst heb je nog invloed. Maar voor de kiezer is terugkijken minstens zo belangrijk. Immers, je wilt graag weten of jouw partij zich ook genoeg heeft ingezet voor het programma waarmee ze jouw stem in 2018 hebben gekregen.

Je kunt het natuurlijk overlaten aan wat de partijen er zelf over zeggen. De Gewone Man heeft bijvoorbeeld in een uiterst professioneel vormgegeven filmpje een checklist gemaakt van alles wat ze “waargemaakt” hebben:

 • Integraal Kind Centrum : check,
 • Ontmoetingscenrum Bernadette Kerk in Spoordonk : check,
 • Zorgcentrum in het klooster in Oirschot : check.

Niet genoemd worden de zaken die de Gewone Man niet heeft “waargemaakt”, zoals het openhouden van de Oirschotse dijk, in een al even mooi vormgegeven filmpje uit 2018. Uncheck

De vraag is natuurlijk ook in hoeverre partijen resultaten uit het verleden kunnen/mogen claimen. In de gemeenteraad zijn de 17 zetels verdeeld over 6 partijen, de 2 grootste partijen hebben 4 zetels elk. Dat betekent dus samenwerken in het verkrijgen van meerderheden. Klinkt een beetje onsympathiek als partijen zich laten voorstaan op collectieve resultaten. Let u daar alstublieft een beetje op?

Een goede manier om naar het stemgedrag van de laatste 4 jaar te kijken laat burgerplatform.nu zien. Hun kieswijzer is gebaseerd op het stemgedrag uit het verleden in plaats van beloften voor de toekomst.
Zie bijvoorbeeld haarlem.kiesklimaat.nl/#vote_1.
Momenteel werkt ZOUT aan een zelfde stemwijzer voor Oirschot. Dat is best een klus. De gemeente Oirschot maakt het zijn burgers op zoek naar stemgedrag van partijen, niet makkelijk. Dat is in omringende gemeenten, zoals bijvoorbeeld Reusel de Mierden een stuk beter  geregeld.

Overschouwing politiek speelveld

Speciale aandacht verdient nog het commentaar van ex-wethouder en ex-fractie voorzitter Raf Daenen die vanaf een verhoogd standpunt het politieke landschap van de afgelopen 4 jaar overschouwt en daarbij kritiek uit op Betrokken Oirschotse Burgers, ZOUT, het College en de Gemeenteraad, inclusief zijn eigen partij, Sociaal Progressief Oirschot. Dat doet natuurlijk pijn. We zijn best benieuwd of het partijbestuur van Sociaal Progressief Oirschot hem opnieuw een jaar spreekverbod op gaat leggen.

Verkiezingsdebat 8 maart

Als sluitstuk komt er op 8 maart een verkiezingsdebat. Gezocht: een gewiekste gespreksleider die de politici niet laat wegkomen met al te gemakkelijke praatjes onder het mom van #samendoen, #gewoondoen of #koersvast.
De aangetrokken gespreksleider zou inspiratie kunnen opdoen bij het klimaatdebat dat onlangs in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem is gehouden, waarbij de gespreksleider ruimte bood aan vragen uit het publiek en tegelijkertijd de politici op een vrolijke, maar kordate wijze strak en eerlijk wist te houden.

Tenslotte een korte enquete onder ZOUT lezers

Anonimiteit is gewaarborgd

Op welke partij gaat u stemmen?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

3 thoughts on “Verkiezingskrant (1)

 1. Sociaal Progressief Oirschot:
  Waar gaan jullie die bomen plaatsen…in Timboektoe of in Oirschot. Ik heb er namelijk niets aan als ze aan de andere kant van de wereld geplaatst worden, ik heb hier frisse zuurstofrijke lucht nodig en opnemen van CO2 en stikstof uit de vervuilde lucht.
  Overigens praten wij nu over meer dan 350.000 M² bos en bomen die verdwenen zijn in de afgelopen 5 jaar op Oirschots grondgebied. Mijn voorstel is om een groot bosperceel in Oirschot te creëren van 350.000 M² met gemengd bos.

  Onderliggende vraag: Waarom gaan jullie met auto’s de troep opruimen en niet met een bakfiets?

  VVD:
  Een stukje geschreven door Joris van de Loo in het Oirschots weekjournaal van 23-2-2022 roept vragen op die ik graag terugkoppel aan de VVD:
  Waar wil de VVD in de komende jaren de gemeentelijke centen aan uitgeven?
  Welke plannen sluiten daarbij aan en hebben rechtstreeks positieve invloed (ook in de uitvoering van verordeningen en beleid) op alle burgers van Oirschot, dus ook de minima, chronisch zieken en gehandicapten?
  Welke plannen willen ze dan in de ijskast zetten?
  Wordt er door enkel op de centen te letten, groepen uitgesloten van hulp en/of ondersteuning en/of hulpmiddelen en/of participatie?
  Wordt er door de VVD ingepland dat burgerparticipatie werkelijk bij de aanvang van ONTWIKKELING van beleid/kaders/verordeningen/ infrastructuur/plannen INGEZET?
  Wordt er door de VVD ook de wetten gehouden zodat alle besluiten/ verordeningen/ beleid daar aan voldoet of gaat voldoen en dat bij niet aan wet- en regelgeving voldoende besluiten worden ingetrokken?
  Gaat men de plannen zo doorlichten dat men bij voorbaat alles doorgelicht heeft en zo aan de wet- en regelgeving, maar ook alle veiligheidseisen, toegankelijkheidseisen, uitgankelijkheidseisen, bereikbaarheidseisen voldoen. Beter een goed plan wat aan alle eisen voldoet gemaakt als een halfbakken plan wat daarna kapitalen moet gaan kosten om het recht te trekken. ( zie de Stönner Meijwaardbrug…zie ook de verbindingsweg Kempenweg/ Eindhovensedijk) etc.)
  En als laatste, zo ik het nu even uit mijn mouw schut en waarbij ik andere kiezers ook oproep om de vragen te stellen, ga je werkelijk luisteren naar je burgers?

  D66:
  Een gezonde democratie in Oirschot schrijft Marienette Wemelsfelder en ook dit stuk roept vragen op:
  Allereerst is 10% van de bevolking analfabeet en daarbovenop nog eens 10% digibeet.
  Graag de belangrijkste punten van jullie verkiezingscampagne in het Oirschots Weekjournaal zetten. Geef maar eens concreet aan wat jullie voor Oirschot voor ogen hebben. Héél praktisch is de vraag hoe jullie burgers willen betrekken bij aanvang ontwikkeling verordeningen/ beleid/ kaders/ plannen/ infrastructuur etc.?
  Graag de regels van goed bestuur letterlijk volgen!
  Wie zijn de beste mensen? Dat is heel subjectief en in het kader van democratie zal je breder moeten kijken als de juiste mannetjes op de juiste plaatsen! Dit gaat al op voor de ambtenaren die ook na jullie regeerperiode gewoon op dezelfde plaatsen blijven zitten en hoe is dan, volgens D66, jullie invloed of jullie kracht of jullie macht over dit ambtenarenapparaat. Dit geldt natuurlijk ook voor raadsleden, wethouders etc.? Zijn jullie bereid om de know how te zoeken in de bevolking, staan jullie wel open voor ideeën vanuit de burgers geformuleerd?
  Wat gaan jullie doen aan de wet- en regelgeving en hoe beoordelen jullie besluiten die daar niet aan voldoen? Zo zou het zeer wenselijk zijn als bij organisaties in het sociaal domein, zoals Kempenplus en Maatschappelijke Dienstverlening de Kempen en Wijzer en de Lefgroep etc., een Sociaal Jurist wordt aangenomen om alles te controleren op wetgeving ( dit mag uiteraard ook een multidisciplinair jurist zijn met als hoofddiscipline sociaal recht) !
  Dit is een kleine greep en ook hier vraag ik of de burgers met nog meer vragen voor D66 Oirschot ze wil stellen?

  CDA:
  Het kaartje “Ik denk aan jou!” roept juist eenzaamheidsgevoelens op…..
  Wat denkt deze partij met een dure kaart “Samen doen/ voor elkaar/ eenzaamheid is een groot probleem/ ik denk aan jou!” nu eigenlijk? Ik ben benieuwd naar wat deze partij voor mij gaat DOEN en wat de andere partijen hiermee van plan zijn! Het is wrang zoals er de laatste jaren bezuinigd is op alle verenigingen, de bibliotheek en de huren van de zalen omhoog zijn gegaan. Dan praten we nog niet eens over de Enck en de theaterzaal waar menig vereniging of culturele instelling een uitvoering of een tentoonstelling gaf.
  Veel mensen hebben juist sociale contacten door een kaartje te leggen, in verenigingsverband muziek te maken, een balletje te trappen etc. Daarvoor komen ze in een vereniging of club bij elkaar, hetzij als vrijwilliger, hetzij als lid. Kinderen leren op deze manier een ander kennen en plezier beleven van een activiteit. Dit wordt elke week georganiseerd, maar het is zoetjes aan voor veel mensen (te) duur geworden. Onze verenigingen en clubs hebben moeite om rond te komen en er hebben er al moeten stoppen.
  Die dure kaart zegt dus: “Samen doen/ voor elkaar/ eenzaamheid is een groot probleem/ ik denk aan jou!” Maar merken we er iets van? De grote verantwoordelijkheid neerleggen bij burgers die iets voor een ander over hebben is goedkoop! Aan de fundamentele oorzaak, de verminderde subsidies en het niet faciliteren van clubs en activiteiten moet iets gedaan worden zodat er werkelijk weer een sociale beweging op peil gebracht wordt. Daar zul je als gemeente geld voor moeten reserveren. Immers, je bent wettelijk verplicht in het kader van de WMO deze activiteiten te faciliteren en ondersteunen! Dan maar géén design lantaarnpalen, bruggen, verbindingswegen, kunstobjecten of een gele “O”. We zitten niet te wachten op één JudithKeijzersbrug. We willen weer een betaalbaar bakje koffie of een pilsje, kletsen, sporten, hobbyen, muziek maken, kortom samen met elkaar dingen doen.
  P.S. Wat gaan jullie doen zodat minima ook weer mee kunnen doen? Dat is namelijk wegbezuinigd. Wat gaan jullie doen ter ontlasting van de mantelzorgers, want het mantelzorgcompliment is al van 100 euro naar 40 euro gegaan? Respijtzorg is nog steeds in geen velden of wegen te bekennen en dat maakt het voor deze groep zeer vereenzamend. Die mensen kunnen de kosten die dit mantelzorgen met zich meebrengt vaak niet betalen maar de facilitering hiervan is in Oirschot niet geregeld.
  De koersnotitie van de gemeente, “Gastvrij Oirschot”, wordt niet uitgevoerd. Wat gaan jullie doen aan de bijzondere bijstand, waarbij alle medische onkosten waar je niet onderuit komt in de praktijk zijn uitgesloten en iemand zonder voorgeschreven bril of steunzolen of orthopedische schoenen toch echt niet buiten de deur komt? Denken jullie nu echt dat bovenwettelijk begunstigend beleid betekent dat wettelijk vastgelegde rechten mogen worden afgenomen? De LIA (Lokale Inclusie Agenda) is wettelijk al lang verplicht maar wordt nog steeds niet vastgesteld of uitgevoerd waardoor chronisch zieken en gehandicapten tegen duizenden muren omhoog lopen. Toegankelijkheid en veiligheid zijn in Oirschot ver te zoeken. De rechten die onze inwoners hebben, te kunnen participeren in de samenleving, is hier helemaal niet zo vanzelfsprekend als zou moeten en de drempels zijn veel te hoog gemaakt! Zo worden onze mensenrechten geschonden.
  Ga aan de slag, wees als gemeenteraad proactief! En laat het niet bij de zoveelste loze belofte; daar zitten we niet op te wachten! En laat ons weten wat je gaat doen voor de komende jaren! Let wel: belofte maakt schuld!

  Sociaal Progressief Oirschot ( Raf Daenen)
  Graag wil ik reageren én met een lichtelijke verbazing kijk ik naar de reactie van de heer Daenen op kritische burgerinitiatieven als BOB( Bezorgde Oirschotse Burgers), kritische buurtgroepen of het kritische online medium ZOUT. “Maar deze groepen participeren niet perse voor het algemeen belang én er is te weinig sprake van een brede sociale volksbeweging voor het algemeen belang” volgens hem.
  Er zijn maar weinig bewoners die nog hun nek uit durven te steken, want de Oirschotse bestuurders hakken gelijk de koppen eraf ( oftewel wordt je meteen afgestraft als je maar een woord kritisch durft te uiten). Ook het beruchte bagatelliseren van de problematieken die door deze groepen worden aangekaart en het neersabelen van de boodschappers ( in kwaad daglicht stellen en hun bedoelingen onderuit proberen te trekken en ongeloofwaardig maken) komt niet ten goede van Oirschot.
  Vergis je ook niet in het aantal ondertekenaars die de brief van Bezorgde Oirschotse Burgers in juni 2021 heeft opgeleverd. En vergis je ook niet in de doelen die deze kritische groepen voor ogen hebben. Misschien is niet iedere burger zo welbespraakt als die twintig namen die overal opduiken, maar de publieke opinie en mond op mond reclame doen toch wel zijn werk. Dit vertaalt zich in de toekomst en dan komt er naar boven wat de werkelijke ervaringen zijn met die bestuurders en hoe je de burgers van Oirschot hebt behandeld. Deze SIGNALEN ZIJN ZEER BELANGRIJK!
  In het verleden heeft Raf Daenen, terwijl hij wethouder was, gezegd dat IEDERE KLACHT EN IEDER BEZWAAR EEN KANS IS voor de gemeente! Graag wil ik hem en consorten aan deze spreuk houden (overigens ook alle andere politieke partijen)!

  De bezem door bestuurstraditie Oirschot
  Zoetjes aan komen de oude en nieuwe namen van beoogde bestuurders uit verschillende politieke partijen tevoorschijn voor de verkiezingen van de gemeenteraad en daar uit de wethouders. Op 13 december 2021 was er eindelijk dan de digitale bijeenkomst waarin de gemeenteraad zou uitleggen wat ze met de brief van de Bezorgde Oirschotse Burgers en hun probleemstellingen zouden gaan doen. De hoop werd de bodem ingeslagen.
  Het was veel van hetzelfde waar de problemen nog steeds als een paal boven water blijven staan, zoals in de geest van de wet werken, we hebben het te druk om ons werk goed te gaan doen, we krijgen te weinig informatie zodat we vooraf niet goed beslagen ten ijs komen, we doen ons best….maar we kunnen niet alles omdat we niets van de materie weten, de wethouders en de burgemeester bepalen en we lopen als makke schapen erachter aan…..En als klap op de vuurpijl dat ze aan de nieuwe gemeenteraad overlaten wat ze ermee gaan doen!
  Hier koopt de Oirschotse bezorgde burger niets voor en zeker niet als men op de oude voet door blijft gaan. Met de signalen, die o.a. in de brieven maar ook op de sites van Burgers aan Zet en Zout, worden aangeleverd zou je een goed gloednieuwe bezem door de bestuurstraditie moeten halen. Dit zouden we moeten kunnen terugzien in de verkiezingscampagnes en in de nieuwe gemeenteraad en bij de nieuwe wethouders.
  Ons gebed voor de Oirschotse gemeente luid als volgt:
  Laat de nieuwe plannen maar eens horen
  En laat ons niet in het ongewisse
  Houd u aan de letter van de wet- en regelgeving van de staat der Nederlanden
  en aan de Internationale wetgeving
  Laat u informeren en onderzoek door deskundigen uit uw eigen politieke partij
  en door de deskundigen uit de bevolking
  Neem de tijd om voorstellen te toetsen en wees niet bang om besluiten uit te stellen
  als ze nog niet voldoen of er te weinig informatie ligt om een goed besluit te nemen
  Wees eerlijk, rechtvaardig en menselijk als het om uw burgers gaat
  En laat u niet misleiden door ambtenaren die hun eigen zin doordrijven
  Grijp bij misstanden in, als het beleid en de verordeningen niet aan de Wet- en Regelgeving
  voldoen moet je voorstellen afwijzen
  Vraag naar het hele verhaal
  Bekijk of alles toekomstbestendig is
  Regeer met vooruitziende blik (dan praten we over tientallen jaren na je regeerperiode)!

  Dorpsvisie:
  Willen jullie inhoudelijk jullie plannen voor Oirschot op tafel leggen voor de Oirschotse burgers. Mogen wij als burgers schieten op jullie plannen en willen jullie daarbij niet wijzen op jullie site, want daar heb ik letterlijk niets uit kunnen halen. Hoe gaan jullie de komende vier jaar voor ons aan de gang?
  B.v. aantal woningen bouwen:
  Zijn deze levensloopbestendig?
  Zijn deze volledige eengezinswoningen met tuin en vier slaapkamers onder de 500 p/m huur of onder 200.000 euro koop?
  Hoeveel woningen worden er gebouwd en zijn deze in de buurt van voorzieningen zoals supermarkten, pinautomaten, huisarts, tandarts, scholen etc.
  Zijn deze woningen in bereik van minima en/ of chronisch zieken en/ gehandicapten.
  Hoe krijg je een goede mix tussen de bewoners zodat er géén gettovorming plaats gaat vinden en iedereen, ook kinderen, ook bejaarden, etc. met elkaar in contact en aanraking kan komen en zelfs culturen?
  etc.

  Wanneer gaan jullie luisteren naar de stille meerderheid…of blijven jullie ze ten alle tijden negeren. Signalen uit de samenleving zijn wel héél duidelijk afgegeven!

  De gewone man:
  Wat gaan jullie in hemelsnaam doen…er is niets over jullie plannen te vinden….doen jullie eigenlijk wel mee

 2. VVD-er Joris van de Loo schrijft: Dat zal soms wringen, want Oirschottenaren, niet alles kan!
  Dorpsvisieër Kim Martens-Willems schrijft: en natuurlijk kan je het niet iedereen helemaal naar de zin maken!

  In beiden gevallen en waarschijnlijk heerst dit idee ook bij de andere partijen kom ik tot de slotconclusie en vraagstelling:
  WAT ZIJN JULLIE PRIORITEITEN? :
  Een stelletje stenen of burgers van Oirschot?
  Prestigeprojecten waarbij gemeente Oirschot buiten zijn Plaats-grenzen zichzelf op de kaart zet bij andere gemeentes/ ondernemers/ industrieën/wereldlijke kaart etc. of burgers van Oirschot?
  De financiën op foute wijze inzetten zodat een paar rijke mensen daar hun voordeel doen of de financiën op een goede manier inzetten voor de meerderheid van de Oirschotse burgers?
  Goedkoop is duurkoop: beter wat meer geld uitgegeven voor een goed plan als later duur geld uitgeven aan het repareren van een slecht plan uitgevoerd( met nogal wat wetsovertredingen en gevaarlijke situaties)! De rekening onder de streep is dat het laatste veel meer kost.

  Graag deze reactie aanvullen!

 3. Nog een zeer relevante vraag die je misschien kunt beantwoorden: Hoe ga je om met het ambtenarenapparaat. Tot nog toe merken, wij burgers, dat wat er besloten wordt in de gemeenteraad niet automatisch betekent dat het door ambtenaren ook zo uitgevoerd wordt. Tevens merken wij dat een vrij groot deel van de besluiten die voorgelegd worden aan de gemeenteraad niet aan wet- en regelgeving voldoet…er is namelijk in gemeente Oirschot niemand die deze “voorstellen” van besluiten en verordeningen en beleid toetst hierop!
  ( Zie cursus gemeenteraad georganiseerd door de griffiers van Best en Oirschot, waarbij in Best drie griffiers gespecialiseerd juristen zijn die alle besluiten controleren op wet- en regelgeving voordat het voorgelegd wordt aan de gemeenteraad voor besluitvorming én in Oirschot door niemand)
  Simpelweg gezegd wijst de gemeenteraad naar de ambtenaren en college van B&W, de ambtenaren wijzen naar gemeenteraad en B&W, B&W wijst naar de ambtenaren en gemeenteraad om alles aan de wet- en regelgeving te toetsen!
  Hierbij komt ook nog om de hoek kijken dat daarbij projecten onveilig en naderhand kapitalen aan herstelgeld in gepompt moet worden. Daarnaast is de schade voor de bevolking gigantisch groot en ze worden gedwongen om letterlijk naar de bestuursrechter te stappen, waarbij het van de zotte is dat een simpel “dat staat nu eenmaal in ons beleid” de hele verdediging is! Silent detail B.V.: er staan nog steeds 19 wetsovertredingen in het beleidsstuk WMO ( die telkens vanaf 2019 stilzwijgend verlengd wordt) variërend van strafrecht, sociaal recht, bestuursrecht , etc. kortom mensen worden zelfs gedwongen om wetten te overtreden …anders krijgen ze géén WMO voorziening!

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading